Samarbete med InfoSolutions (Labportalen)

Automatisk kuvertering och distribution av post (”e-brev”)

Diktering via MedSpeech

MedRave

Fortnox